ČESTA PITANJA I ODGOVORI

 • Kako uspostaviti suradnju s Alfa Faktor-om?


  Kontaktirajte nas na telefonski broj 01/6143-000 ili putem on-line upitnika na našoj web stranici. Obratite nam se za poslovnu suradnju i pronaći ćemo za Vas na najbolje rješenje u skladu s Vašim poslovnim potrebama.

 • Koje su glavne prednosti korištenja usluga Alfa Faktor-a?


  Alfa Faktor preuzima svu brigu oko cjelokupne dnevne operative vezane uz naplatu. Prepustite nam brigu o naplati potraživanja, a Vi to vrijeme iskoristite za razvoj poslovanja. Reduciranjem stresa i potencijalnih konflikata s klijentima, Alfa Faktor omogućuje Vam da slobodno vrijeme i energiju usmjerite na ugovaranje novih poslova i poboljšanje ponude

 • Kako funkcioniraju višestruke otkupne kompenzacije?


  Funkcioniraju na način da nam date informacije o svojim potraživanjima, na temelju kojih Alfa Faktor radi prijedlog višestruke otkupne kompenzacije. Alfa Faktor također brine o prikupljanju potrebnih ovjera i cjelokupnoj provedbi, a po završetku vrši uplatu na račun klijenta u iznosu umanjenom za ugovorenu proviziju.
 • Kako će kupci reagirati na prijedlog višestruke kompenzacije?


  Odnosi s kupcima mogu se promijeniti samo na bolje. Omogućiti ćemo Vam rasterećenje dugotrajnih postupaka administrativnog praćenja dospjelosti potraživanja i slanja opomena te usmjeravanje na svakodnevno poslovanje (traženje novih klijenata, poboljšanje ponude, snižavanje troškova..).

 • Koje su važnosti provjere boniteta poduzeća?


  Bonitet poduzeća ključan je faktor već od ugovaranja posla, a osobito u naplati potraživanja. S ciljem smanjenja dugovanja i zaustavljanja trenda rasta nenaplaćenih potraživanja, Alfa Faktor pouzdano određuje limite izloženosti klijenta i potiče razvoj uspješnog poslovanja.

Zatražite neobvezujuću ponudu!

Obratite nam se s povjerenjem!
Ispunite formular i pošaljite nam konkretan upit za financiranje.

FORMULAR!

ALFA FAKTOR

Zagreb, Radnička cesta 34A

E-mail:    info@alfa-faktor.hr
Centrala: +385 1 6134 000

Temeljni kapital:
600.000,00 kuna
OIB:  17604104043
MBS: 080536066

KORISNI LINKOVI

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU http://www.dzs.hr/

FINA http://www.fina.hr/

HRVATSKA NARODNA BANKA http://www.hnb.hr/

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA http://www.hok.hr/

PODUZETNIČKI PORTAL http://www.poduzetnistvo.org/

POREZNA UPRAVA http://www.porezna-uprava.hr/

POSLOVNI DNEVNIK http://www.poslovni.hr/

RAČUNOVODSTVO I POREZI U PRAKSI http://www.racunovodstvo-porezi.hr/

RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA I FINANCIJE http://www.rrif.hr/

SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA http://www.regos.hr/

Idi na vrh